... divize biotechnologie
 
Využitím nejmodernějších biotechnologií urychlujeme a zkvalitňujeme řešení řady problémů.

zpracování bioodpadů z obcí a měst, kompostování a rychlokompostování, biodegradace ropných zátěží a znečištění polyaromáty, provoz trvalých i dočasných dekontaminačních ploch, dekontaminace in situ i ex situ, sanační čerpání a provoz biofiltrů, dekontaminace nádrží, jímek a trubních řadů, odběry vzorků a biologické rozbory

aerace při biodegradaci in situ
sanační čerpání a provoz biofiltrů
provoz dekontaminačních ploch
zakládka kompostů