... divize provádění staveb
Při dodávkách staveb, zejména geotechnických a vodohospodářských, se spoléháme na vysoce výkonné zemní stroje a zručné, odborně zdatné spolupracovníky.

vodovodní a kanalizační řady, čistírny odpadních vod, úpravy a revitalizace toků, rekonstrukce vodních nádrží a opravy hrází, čištění rybníků, rekultivace, sanace a rekultivace starých zátěží, rekultivace po dolové činnosti, velkoplošná minerální i membránová těsnění, zemní práce a zemní práce v málo únosném terénu, výstavba opěrných zdí, zajišt'ování svahů a sanace sesuvů, zakládání a zajišt'ování staveb, bourací práce a odstraňování staveb, pro jektování vodohospodářských a geotechnických staveb, statické posudky

svahování CAT D6H

hloubení s nakládkou SENNEBOGEN SR 28

hutnění BOMAG BW 213

staveništní přeprava CAT 428C

odvodnění paty výsypky KOBELKO 909

betonáž při zakládání staveb