... divize vrtných prací a geologie

Správná volba vrtné technologie a zkušenosti pracovníků rozhodují o rychlosti postupu a celkových výsledcích vrtných a geologických prací.

geologické, hydrogeologické a stavebně geologické průzkumy, monitorovací vrty, vrty pro ekologické průzkumy vrty pro odplynění skládek, geotermální vrty, vrty pro kolektory tepelných čerpadel, vrtané studny, zřizování pilot a mikropilot, dočasné i trvalé horninové kotvy, vrty ve stísněných a těžko přístupných prostorách, podvrty a protlaky, likvidace a sanace vrtů, projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací

rotační jádrové vrtání s výplachem - Wirth B2

jádrové vrtání s průběžným pažením - Wirth B1

vrtání ve stísněných poměrech SIG MOUNTY 2000

rotačně příklepné vrtání - Wirth B0

injektáž HÄNY